Se alla

Vår politik

Vi jobbar för en skola som ger alla barn möjlighet att nå sina drömmar. Framtidens Huddinge byggs genom att bygga samhällen, inte bara bostäder, och då krävs allt från skolor och förskolor till kollektivtrafik och lekplatser. Det är också viktigt för oss att din vardag ska fungera genom exempelvis snabb bygglovshantering, smidig förskolekö och säkra skolvägar för dina barn!

Liberalerna är ditt lokala parti oavsett var i Huddinge du bor. Från Trångsund i öst till Segeltorp i väst. Vi har kandidater från, och politik för, hela kommunen.

Våra viktigaste frågor i Huddinge

 • Skolor-i-Huddinge

  Skola

  Starten i livet ser olika ut, men i skolan ska varje barn få en chans att skapa sin framtid. En bra skolgång är också den bästa försäkringen mot utanförskap och att dras in i kriminalitet. För oss liberaler är skolan biljetten till framtiden och därför sätter vi skolan först.
 • Kultur-och-fritid-i-Huddinge

  Kultur och fritid

  Om skola och arbete är en blandning av måsten och krav så är fritiden den tid då du ska ha möjligheten att följa dina egna önskemål. Huddinge ska utvecklas till en plats som erbjuder fler spontana mötesplatser med kulturella inslag, fler spontana idrottsplaner, parker, hundrastgårdar och utegym, som kravlöst kan förgylla din vardag.
 • Bostder-och-samhällsbyggnad-i-Huddinge

  Samhällsbyggnad

  Huddinge ska vara trivsamt och tryggt. Fler bostäder skapar bättre förutsättningar för kollektivtrafik och för närservice, men det tar också ny mark i anspråk och ställer även högre krav på våra parker och vår närnatur.
 • Trygghet-i-Huddinge

  Trygghet

  Det är viktigt att du som Huddingebo känner dig trygg alla tider på dygnet. Otrygghet begränsar din frihet och hindrar dig att leva livet som du vill.
 • Äldreomsorg i Huddinge

  Äldreomsorg

  Du ska kunna leva livet, hela livet. Därför är det viktigt att du har tillgång till en meningsfull tillvaro även på ålderns höst och du ska fortsatt ha rätt att bestämma själv över hur du vill bo och vem som ska utföra din vård.
 • Miljö-och-klimat-i-Huddinge

  Klimat och miljö

  Det ska vara lätt att göra klimatsmarta val i vardagen och tillsammans kan vi skapa en bättre miljö i Huddinge.

Mer liberal politik

Vår politik på lätt svenska