En fullstor fotbollsplan och en idrottshall behövs vid den nya skolan i Storängen. Vi vill göra Huddinge än mer trivsamt genom att rusta upp Sjödalsparken, Fullerstaparken och strandkanten längs med Trehörningen samt bygga en spontanidrottsplats nära Solfagraskolan.

Liberalernas framtidsvision är att Huddinge centrum fortsatt ska vara ett viktigt stadsdelscentrum. Här ska kommunens administrativa centrum vara. I Huddinge centrum och längst Kommunalvägen finns det möjligheter till förtätning och den nya stadsdelen i Storängen är ett exempel på hur marken kan utnyttjas på ett effektivt sätt i närheten till spårstationer.

Förtätning i centrala Huddinges villaområden, som t ex Balingsnäs, Sörskogen, Ängsnäs och Solgård ska ske med förnuft och i första hand i kollektivtrafiknära lägen. Folk som vill inreda sin vind, bygga en uthyrningslägenhet på sitt garage eller bygga ett Attefallshus i trädgården ska uppmuntras eftersom det innebär välkommen förtätning. Däremot blir det stora problem när villor rivs och ersätts av större hus med flera lägenheter mitt i villaområdena. Gator, parkeringar, vatten, avlopp och förskoleplatser är inte dimensionerade för den typen av förtätning. Det är ofta ont om plats för kommunala verksamheter i dessa områden. Därför kräver förtätning eftertanke.

I takt med att de centrala delarna av Huddinge förtätas ökar också underlaget för Huddinge centrums verksamheter och möjliggör en utveckling av Huddinge centrum.

 

Våra viktigaste förslag:

 

  • Fler infartsparkeringar i Huddinge C.
  • Rusta upp Sjödalsparken, Fullerstaparken och strandkanten längs med Trehörningen samt bygga en spontanidrottsplats nära Solfagraskolan.
  • Bättre och fler cykelparkeringar vid pendeltåget.
  • Bättre cykelvägar genom och förbi Huddinge C.
  • Förbättra trafiksäkerheten längst Lännavägen, framför allt vid skolor och där barn och unga rör sig för att ta sig till fritidsintressen.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.