Vårby ligger naturskönt vid Mälaren och där finns en stor potential att utveckla sjönära attraktiva bostäder. Det ska upplevas som tryggt och säkert att röra sig i Vårby och kopplingen till Vårby Haga och Masmo ska stärkas genom ny bebyggelse.

Vi är positiva till de planer på ett nytt centrum som har presenterats av Balder som idag äger centrumfastigheten.

Vårbybornas drivkraft att starta egna företag ska fortsatt tas till vara och förebilder som är goda exempel ska lyftas fram. Språket är a och o för att kunna ta del av vårt samhälle och därför ska fler unga Vårbybor få förutsättningar att erövra svenskan. Berättarministeriet har framgångsrikt väckt barns intresse för svenska språket på flera ställen i landet och skulle även kunna göra detta för Huddinges barn och unga.

I Vårby ska det finnas goda möjligheter till såväl organiserad som spontan fritidsverksamhet.

 

Våra viktigaste förslag:

 

  • Skolan först! Liberalerna är garanten för att fokus är på skolans kärnuppdrag; att ge våra barn och unga en bra utbildning.
  • Bygg fler bostadsrätter och äganderätter i Vårby
  • Hindra inte ombildningar till bostadsrätter som boende initierar (Lär mer)
  • Satsa på mer spontanidrott i Vårby.
  • Fritidsgården och skolan bör gemensamt hitta aktiviteter som attraherar unga i åldern 10-12.
  • Inrätta trivselvärdar inom ramen för ”Tillsammans för orten”.
  • Inrätta ett Berättarministerie tillsammans med barnkonsten i Vårby.
  • Genomför Balders planer på ett nytt centrum.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.