Våra viktigaste förslag:

  • Skolan först! Liberalerna är garanten för att fokus är på skolans kärnuppdrag; att ge våra barn och unga en bra utbildning.
  • Skolan ska inte bara erbjuda specialpedagoger och speciallärare för barn i behov av särskilt stöd utan även expertlärare för högpresterande och särbegåvade elever.
  • Avlasta lärare från uppgifter som andra kan göra. Exempelvis genom fler lärarassistenter eller socialpedagoger.
  • Dags att skippa lapparna! Inför ett väl fungerande webbaserat system för kommunikation mellan hem och skola.
  • Vid nybyggnation och ombyggnation av skolor och idrottshallar ska det från början planeras för separata duschbås.
  • Samtliga grundskolor ska arbeta med att stärka elevernas psykiska hälsa enligt YAM eller annan evidensbaserad metod.
  • Du ska bestämma vilken skola du/dina barn ska gå i.

Kunskap i fokus

Utbildning och kunskap är den viktigaste faktorn för att ge människan möjlighet att leva i frihet. Utbildning och kunskap ger människan möjlighet att, utifrån sina egna förutsättningar, förbättra sin livssituation. Därför prioriterar liberaler alltid skolan.

Alla barn ska mötas med höga förväntningar utifrån sina egna förutsättningar och ha rätt till höga förväntningar på sin framtid. Skolan ska se till att fler når godkända resultat. Fler ska också få möjlighet att utvecklas och utmanas att nå högre betyg. Elever i behov av särskilt stöd ska upptäckas tidigt och resurser ska sättas in direkt. Högpresterande och särbegåvade barn ska ges utmaning utifrån sina förutsättningar.

Fler gymnasieelever måste klara sin examen inom tre år. Det är inte försvarbart, varken för individen eller ekonomin, att så många behöver fyra, fem eller sex år på sig att klara gymnasiestudierna. Förskolan är första steget i barnens utbildningsresa och en viktig pedagogisk verksamhet som ska vara tillgänglig för alla barn. Barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha rätt till minst 25 timmar i förskolan.

Skickliga lärare och rektorer är avgörande

Lärarna har Sveriges viktigaste yrke. Samhället måste tydligare än idag visa sin uppskattning. Läraryrket ska vara ett välavlönat, kreativt och fritt akademikeryrke. En bra lärare är A och O för att eleverna ska få bra undervisning. Förutom goda ämneskunskaper krävs ett gott ledarskap för att skapa arbetsro för eleverna och en bra miljö för inlärning i klassrummet. Ledarskapet i klassrummet ska vara i fokus vid kompetensutveckling och lönesättning. Lärare ska kunna fokusera på undervisning och rektor på det pedagogiska ledarskapet. Andra yrkeskategorier ska avlasta administrativa sysslor. Rektor bör tillgodose att skolan har en god relation till vårdnadshavarna.

Valfriheten ska utvecklas

Fria skolvalet är här för att stanna. Valfriheten ska utvecklas och inte avvecklas. Fler fristående aktörer ska få möjlighet att etablera sig i Huddinge. Det ska vara enkelt att följa sitt val till förskola. Genom att tidigt kunna ställa sig i kö skapas även bättre planeringsförutsättningar för såväl kommunen som för föräldrarna.

Föräldrarnas roll

Föräldrar ska enkelt kunna ta del av hur det går för deras barn i skolan. Lappar för att uppge omsorgsbehov på fritids, adress, särskild kost och liknande ska avvecklas och ersättas av digitala system. Föräldrarna har en viktig roll i att visa att skolan är viktig och det bör tydliggöras vad som ligger inom skolans ansvar och vad som ligger på föräldrarna.

Ingen ska behöva ha ont i magen när de går till skolan

Hela utbildningssystemet i Huddinge ska ha nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling. Alla elever ska känna att det finns en vuxen inom skolan som de kan anförtro sig till. Incidenter ska rapporteras och följas upp direkt. En bra arbetsmiljö för elever är en välstädad skola som är fri från klotter och skadegörelse. Utrymmen som elever ofta lyfter upp som extra problematiska t ex duschar och toaletter ska särskilt hållas efter.

Fler förslag för skolan hittar du här

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.