Vi vill också ha säkrare skolvägar för våra elever, konstgräs på Snättringe IP och att Åleden öppnas upp för en smart elbuss så att Häradsvägen avlastas från trafik. Ett trevligt och levande Stuvsta centrum med mer grönska och en planskild korsning vid Ågestakorset.

I Snättringe är det villor och radhus som utgör i princip samtlig bebyggelse och så ska det fortsätta vara även om inslag som t ex äldreboende och liknande är välkomna. Förtätning i Snättringes villaområden ska ske med förnuft och i första hand i kollektivtrafiknära lägen. Folk som vill inreda sin vind, bygga en uthyrningslägenhet på sitt garage eller bygga ett Attefallshus i trädgården ska uppmuntras eftersom det innebär välkommen förtätning. Däremot blir det stora problem när villor rivs och ersätts av större hus med flera lägenheter mitt i villaområdena. Gator, parkeringar, vatten, avlopp och förskoleplatser är inte dimensionerade för den typen av förtätning. Det är dessutom ofta ont om plats för kommunala verksamheter. Därför kräver förtätning eftertanke.

 

Våra viktigaste förslag:

 

  • Inga skip-stop och bättre passning mellan pendeltåg och buss.
  • Fler infartsparkeringar vid Stuvsta station och i Huddinge C.
  • Planskild korsning/gångbro Huddingevägen/Ågestavägen.
  • Öppna Åleden för busstrafik för att avlasta Häradsvägen.
  • Konstgräs på Snättringe IP
  • Nya Utsäljeskolan ska ha ett högstadium inklusive en fullstor idrottshall.
  • Förbättra trafiksäkerheten för barn som behöver korsa Häradsvägen för att komma till Snättringeskolan samt utmed Utsäljeleden.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.