Se alla
Skolor-i-Huddinge

Mer tid till Huddinges elever tack vare lärarassistenter

Onsdag 11 maj 2022

Framtiden börjar i klassrummet. Framtidsutsikterna för den elev som lämnar grundskolan med godkända betyg är goda och därför är en fungerade skola vårt viktigaste uppdrag som politiker. Skickliga lärare med goda möjligheter att bedriva en bra undervisning är grundläggande.

Efter flera rapporter från lärare och lärarförbund om en växande administrativ börda ville vi ge skolorna bättre möjlighet att avlasta lärarna. Därför var ett av Liberalernas vallöften inför valet 2018 att avlasta lärarna och förbättra studieron genom att satsa på fler lärarassistenter. Den liberala reformen, statsbidrag för lärarassistenter, trädde i kraft den 1 september 2019. Skolor har sedan dess kunnat ansöka om statsbidrag för att få medfinansiering till nya lärarassistenter och flera av Huddinges grundskolor har använt sig av denna möjlighet.

2021 var det sju skolor i Huddinge som ansökte om bidraget. När skolorna nu utvärderar reformen kan vi se att den har lett till viktiga förbättringar. Tack vare lärarassistenterna uppger skolorna att lärarna får mer tid till undervisning och att studieron i klassrummen blivit bättre. Lärarassistenterna bidrar också till att varje elev blir sedd och lärarna har fått bättre förutsättningar att anpassa undervisningen både för de elever som behöver mer hjälp men även de elever som behöver mer utmanande uppgifter. Därtill har det kollegiala samarbetet och lärandet ökat bland lärarna.

Syftet med lärarassistenter var att de ska kunna ta över olika administrativa arbetsuppgifter från lärarna och fungera som stöd både i klassrum och på skolgården. Arbetsuppgifter kan till exempel vara att vara rastvakt, hålla koll på elever som av olika anledningar fått lämna klassrummet och hantera frånvaroregistrering eller administration kring nationella prov. Lärarassistenter är alltså inte lärarersättare eller lärarvikarier, utan just assistenter som assisterar. Att döma av utvärderingen har syftet uppnåtts och lärarassistenter har gett lärarna större möjlighet att ägna sin arbetstid åt deras huvuduppdrag: att undervisa elever.

Lärarna har Sveriges viktigaste yrke och är skolans viktigaste resurs. De måste få bra förutsättningar för att lyckas med sitt viktiga uppdrag. Vårt löfte till dig som förälder och elev är att fortsätta sätta skolan först, såväl i kommun som i riksdagen, så att fler ska klara skolan och få det stöd och de utmaningar som behövs. Och vårt löfte till dig som lärare är att fortsätta arbeta för att du ska få så goda möjligheter som möjligt att utföra ditt viktiga uppdrag: ge våra barn och unga en bra grund för sin framtid.

 

Chris Smith (L), ledamot i grundskolenämnden

Malin Danielsson (L), riksdagsledamot

 

Läs också i Mitt i Huddinge.