Se alla

Sätt stopp för välfärdsbrotten i Huddinge

Torsdag 19 maj 2022

I Sverige har vi i det stora hela en transparent, rättvis och effektiv förvaltningsapparat på såväl nationell, regional och kommunal nivå.
På samma sätt så har vi också bra lagstiftning, förordningar, anvisningar m. m. för att säkerställa en rättssäker hantering av exempelvis försörjningsstöd, stöd enligt LSS eller bygglov.
Visst, det finns ett antal lagar som jag gärna skulle vilja ändra, ta bort eller lägga till, men på det stora hela är det ett rättssäkert system fungerar MEN och det är ett stort MEN. Systemet utgår från att vi alla accepterar reglerna och agerar utifrån den acceptansen.
De allra flesta av oss, inklusive små som stora företag, står för den acceptansen och följer spelreglerna. Kommunen har också anpassat både myndighetsutövning och organisation utifrån att ”folk gör rätt för sig”.
Tyvärr ser vi att ett antal ”aktörer”, företag såväl som individer, i stället för att följa spelreglerna i stället utnyttjar och tänjer på regelverket.
Man utnyttjar systemet för att sko sig på alls vår bekostnad. Det är våra skattepengar som inte kommer huddingeborna till godo. Det är våra skattepengar som på ett bedrägligt sätt berikar ljusskygga individer.
Att välfärdsbrott begås i Huddinge är ett faktum och vi måste rusta oss för det faktumet. När Huddinge kommun och i förlängningen vi skattebetalare utsätts för den här typen av manipulerande brottslighet så duger det inte att hålla fast vid rutiner som är anpassade för laglydiga invånare. Då måste vi tänka utanför boxen och arbeta på ett annat proaktivt sätt och tillsammans med andra myndigheter såsom polis, åklagare och kronofogde.
Jag har lyft problemet i kommunledningen och ett arbete har inletts men det räcker inte. Vi behöver göra mer och vi behöver arbeta smartare utanför nuvarande förvaltningsorganisation.
Jag vill inte att barnfamiljer ska drabbas av jättekostnader på grund av att oseriösa byggaktörer underlåter att uppfylla sina åtaganden.
Jag vill inte att en av förra seklets viktigaste frihetsreformer, LSS, urholkas på grund kriminella nätverk och jag vill inte att tilltron till våra tjänstepersoners vandel ska misstänkliggöras på grund av det sätt som vi hanterar inkomna klagomål.
Om jag och Liberalerna får förtroendet att fortsätta leda kommunen så kommer jag att fortsätta arbetet med att stärka kommunens förmåga att, tillsammans med andra myndigheter, stävja välfärdsbrott.
Läs med om vår trygghetspolitik här.