Liberalerna presenterar idag en rapport med sju förslag för fortsatt förbättrade skolresultat i Huddinge. Förslagen berör bland annat elevernas psykiska hälsa, ökad digitalisering, förbättrad arbetsmiljö för lärarna och bättre individuellt stöd oavsett om en elev behöver extra stöd eller extra uppgifter.

– En röst på Liberalerna är en röst för att sätta skolan först de kommande fyra åren. Både betygssnittet och gymnasiebehörigheten har ökat i Huddinge de senaste tio åren och vi vill fortsätta arbeta för en ännu bättre skola, säger Malin Danielsson, kommunalråd (L).

Ett av förslagen innebär att skolorna ska ha både speciallärare för alla som behöver extra hjälp för att nå målen och expertlärare som ger särbegåvade och högpresterande elever extra utmaningar för att kunna utvecklas ännu mer. Därtill kommer Liberalernas förslag om 18 000 lärarassistenter i hela Sverige vilket skulle ge Huddinge 179 stycken. Även yrkeskategorier som kan avlasta lärarna i skolans sociala ansvar föreslås.

– Lärare är ett av Sveriges absolut viktigaste jobb. Både för att locka fler behöriga lärare till Huddinge och för att ta väl hand om eleverna behövs flera olika yrkesgrupper i skolan, säger Malin Danielsson.

Övriga förslag finns i rapporten 7 förslag för skolan.