Idag presenterade lärarförbundet sin rankninglista ”Bästa skolkommun 2018”. Huddinge hamnar på en 144 plats av Sveriges 290 kommuner vilket är en förbättring med 16 placeringar jämfört med 2017.

 

Den del som Huddinge rankas bäst i är lärarlönerna med en 13:e plats i hela Sverige. I andra änden av skalan finns lärartätheten där Huddinge kommer på plats 290.

Jag är glad för att vi stadigt ökat i rankningen för andel utbildade lärare de senaste åren och att vi klarar av att ligga högt när det kommer till lärarlöner. Det är viktiga frågor för oss liberaler. Delmålet om lärartäthet är givetvis bekymrande men Lärarförbundet mäter också på ett väldigt komplext sätt där man tittar på antalet barn per årsarbetare i både förskola, förskoleklass, grundskola, modersmål, svenska som andraspråk, fritidshem och gymnasieskola och sedan viktar dessa delar olika tungt efter en egen skala. Det gör att måttet i sig egentligen inte säger någonting utan man måste borra djupare i varje verksamhet vilket Liberalernas representanter i de olika skolnämnderna givetvis gör, säger Malin Danielsson (L), Liberalernas kommunalråd och gruppledare i Huddinge.

 

Ett annat delmål vars ranking Huddinge klättrat på varje gång under de år som redovisas av Lärarförbundet är meritvärdet för elever i årskurs nio. Där har Huddinge förbättrat sig från en 58:e plats 2013 till en 20 plats i år. Även när resultatet korrigeras för socioekonomiska faktorer av Lärarförbundet ligger Huddinge i den översta tiondelen av alla Sveriges kommuner:

Det här är resultatet av ett långsiktigt arbete och det känns givetvis riktigt bra. När Liberalerna hade ansvaret för grundskolenämnden 2006-2014 så prioriterade vi arbetet med kunskapsfokus i skolan. Skolan har många viktiga sidouppdrag men själva kärnan ska vara kunskap och utbildning. De elever som nu går ut nian har gått hela sin skolgång i den skolan och det är glädjande att då se den här typen av goda resultat, säger Bo Källström (L), vice ordförande i grundskolenämnden.

 

Ett av områdena där Huddinge även fortsatt har stora utmaningar är andelen elever som klarar gymnasiet på tre år. Där tappar Huddinge till plats 229 i år jämfört med plats 181 förra året:

Det här kommer inte som någon överraskning. Redan i det mål- och budgetdokument som vi antog i juni var gymnasienämndens viktigaste prioritet att öka andelen som klarar gymnasiet inom tre år. Idag är verkligheten sådan att man i princip behöver en gymnasieexamen för att en arbetsgivare ska vara intresserad av att anställa en så avhopp från gymnasiet tenderar att bli väldigt kostsamt för individen. Dessutom är det oerhört kostsamt för skattebetalarna att finansiera ett fjärde eller femte eller ibland ännu fler år för en elev. Det är pengar som kan stärka undervisningen på klart bättre sätt, säger Sofia Knutz (L), ledamot i gymnasienämnden.

Malin Danielsson
Bo Källström
Sofia Knutz

Hela rankingen hittar du på: https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.