I tisdags hade landstingets trafiknämnd uppe ärendet om trafikförändringar i kollektivtrafiken för 2019. För Huddinges del innebär förändringarna framför fler bussavgångar på flera ställen i kommunen.

Linje 714 mellan Huddinge station och Flottsbro och passerar Vistaberg och Glömsta får exempelvis utökad trafik på kvällar med halvtimmestrafik i stället för 60-minuterstrafik.

Linje 705 som går mellan Solgård och Stuvsta och passerar bland annat Huddinge centurm, Kynäs och Myrängen får kvartstrafiken tidigarelagd med en halvtimme extra varje vardagsmorgon.

Linje 704 får extra avgångar för att minska trängseln i samband med skoldagens början- och slut.

Som ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge är jag givetvis glad att SL utökar busstrafiken. Särskilt välkommet är den kraftiga utökningen i Vistaberg och Glömsta som haft väldigt lite bussar hittills. Utökningen på buss 705 i rusningstid har också varit efterfrågad och är välkommen, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Utöver förbättringarna ovan sker förbättringar på bland andra linje 172, 173 och 713. Ingen busslinje i Huddinge föreslås få minskad trafik.

För något år sedan fick jag tillsammans med Lännaborna ta strid för mot neddragningarna på buss 830. Det gav effekt och den här gången föreslås inga neddragningar. Nu fortsätter vi jobba för ännu bättre kollektivtrafik till kommunen, säger Malin Danielsson (L)

Förändringarna träder i kraft i december. Alla förändringar i Stockholms läns kollektivtrafik hittas på denna länk

Malin Danielsson