Om Bo

Fotograf: Håkan Hildingsson

om_mig_2Namn: Bo Källström
Bor i: 
Gladö Kvarn

Förtroendeuppdrag:
– Ordförande, Kultur- och fritidsnämnden
– Ledamot, Kommunfullmäktige
– Ledamot, Näringslivsberedning

Vem är du?
Uppvuxen i Huddinge och efter utflykter till bland annat Uppsala återvände jag till Huddinge för drygt tio år sedan. Jag har fyra barn varav två utflugna. Jag är civilekonom och har arbetat med försäljning, marknadsföring och företagsledning i IT-branschen under drygt 20 år. Sedan några år tillbaka är jag jourhemspappa det vill säga jag tar hand om barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hemma. Jag är också ute en hel del och vikarierar i skolor, en sorts betald hobbyverksamhet. Jag gillar golf och motion i rimlig mängd. Jag ska påbörja min tredje klassiker med vätternrundan nu i juni.

varfor_liberal_2
Varför är du liberal?
Jag har alltid haft svårt för att “folk” ska placera mig i en grupp och därefter bestämma vad jag behöver utifrån den grupptillhörigheten.Jag är en individ med mina speciella behov, utmaningar och möjligheter och det är du med. Jag är helt säker på att jag är bäst på att bestämma vad som är bäst för mig. Jag vill ha så mycket frihet som möjligt så länge den friheten inte begränsar någon annans möjligheter att bli sitt bästa jag. Det samma vill jag för dig.

viktigastefragor2
Mina tre viktigaste frågor för Huddinge

-Alla ska kunna bli sitt bästa jag!
Huddinge kommuns första och viktigaste uppgift är att möjliggöra för alla Huddingebor, gammal som ung, att leva det det liv de vill så länge det livet inte hämmar andras möjligheter att nå sina livsmål. Det innebär att vi ska se varenda unge i förskolan, varje elev i skolan, varje byggsugen villaspekulant och våra årsrika önskemål om boende och stöd.

-Välstånd ger välfärd!
För att kommunen ska lyckas med uppgiften att ge Huddingeborna förutsättningar att bli sitt bästa jag krävs resurser, såväl finansiella som personella. Förutsättningen för att de resurserna ska skapas är ett blomstrande företagande där värde genereras. Huddinge måste på alla sätt se till att det är attraktivt att skapa värde i vår kommun i stället för i någon annan. Det ska löna sig att bo och verka i Huddinge.

-Huddinge ska ha rätt skatt!
Det är dina pengar som finansierar kommunens verksamhet. Varje krona som kommunen tar ut i skatt är en begränsning av din egen frihet. Därför måste kommunen bli bäst och effektivast på att ge valuta för skattepengarna. Huddinge ska bli bäst i Sverige på att ge valuta för de skattepengar den fått förtroendet att förvalta. Huddinge ska inte ha hög skatt eller låg skatt, Huddinge ska ha rätt skatt. Effektivisering, privata alternativ, professionell ledning och organisation, digitalisering och prioritering ska ingå i kommunens DNA. Kommunen finns till för Huddingeborna, inte tvärtom!

Följ Bo:

Facebook