Idag presenterar Liberalerna i Huddinge sin vision för hur framtidens Huddinge ska byggas. Fortsatt bostadsbyggande välkomnas och ska så klart hålla jämn takt med att skolor och förskolor byggs ut. Förtätning ska ske med förnuft och främst i kollektivtrafiknära lägen, inte mitt i Huddinges villaområden, och Huddinge ska fortsätta bygga samhällen att trivas i med parker, lekplatser och fritidsaktiviteter. För att få en fungerande stockholmsregion är viktigt att Huddinge tar täten för att det ska bli för arbetsplatser söder om stan.

 • I Stockholmsregionen spenderar invånarna i genomsnitt 6,4 arbetsveckor om året till arbetspendling, fler dagar än den lagstadgade rätten till semester, och motsvarande 17 arbetsdagar spenderades i bilköer. För att få en hållbar situation måste vi få Tvärförbindelse Södertörn på plats, tidigarelägga Spårväg syd samt ge fler företag möjlighet att etablera sig och växa i Huddinge, säger Malin Danielsson, gruppledare för Liberalerna.

Liberalerna har sedan flera år tillbaka drivit frågan om en ny simhall i Huddinge. I förra veckan presenterades en rapport som visar i vilket skick kommunens tre simhallar är i och vilket behov som finns av simhallar framöver. Rapporten visar att Skogåshallen och Vårbyhallen är i behov av viss uppfräschning men har ganska lång livstid kvar. För Huddingehallen är framtiden mer oviss. Redan nu behöver en del renoveringar göras för att säkra att man kan hålla liv i den ett antal år till framöver.

 • Det innebär att vi redan nu måste börja planera för en ny simhall i Huddinge för att inte hamna i ett akut läge om några år då tusentals skolelever kommer stå utan simundervisning, säger Malin Danielsson, gruppledare för Liberalerna, och lovar att om Liberalerna får fortsatt förtroende i höst så kommer en ny simhall stå högt på agendan.
 • Huddinges tre simhallar byggdes när vi var cirka 50 000 Huddingebor, nu är vi mer än dubbelt så många. Likadant är det med biblioteket i Huddinge centrum. Ny simhall och nytt bibliotek handlar även om jämställdhet. Detta är verksamheter som många av våra unga tjejer i kommunen efterfrågar, fortsätter Malin Danielsson, gruppledare för Liberalerna.

Konkreta förslag från Liberalerna:

 • Flemingsberg ska bli södra sidans arbetsplatskluster.
 • Inga skipstop på någon av Huddinges stationer
 • Förhandla med landstinget om en tidigareläggning av Spårväg syd
 • Förtäta med förnuft och fortsätt bygga ut parker, lekparker, utegym och andra mötesplatser för Huddingeborna exempelvis i Länna, Vistaberg och Segeltorp.
 • Bygg Tvärförbindelse Södertörn nu.
 • Bygg en ny simhall
 • Bygg ett modernt bibliotek
 • Skapa innovativa lösningar för kollektivtrafiken genom t ex elbussar på Åleden

Läs mer på: Framtidens Huddinge.