Våra viktigaste förslag

  • Bygg Tvärförbindelse Södertörn nu.
  • Bygg Spårväg syd nu. Förhandla med landstinget om en tidigareläggning av Spårväg syd
  • Förtäta med förnuft och fortsätt bygga ut parker, lekparker, utegym och andra mötesplatser för Huddingeborna
  • Inga skip-stop på någon av Huddinges stationer.
  • Utveckla Flemingsberg, här finns potential att skapa ett arbetsplatskluster i likhet med Kista fast söder om stan.
  • Bygg en ny simhall nu.
  • Bygg nytt och modernt huvudbibliotek i centrala Huddinge.
  • Arbeta aktivt med att förbättra företagsklimatet och att locka fler företag söder om stan.
  • Skapa innovativa lösningar för kollektivtrafiken genom t ex elbussar på Åleden

Bygga samhällen – inte bara bostäder

Det är bostadsbrist i hela Stockholmsregionen och Huddinge ska vara en aktiv kommun när det kommer till bostadsbyggandet. Det behövs en mängd olika bostäder i varierande storlekar och upplåtelseformer. Oavsett om man vill flytta hemifrån till sin första lägenhet, om man vill köpa en villa och bilda familj eller om man vill lämna det stora huset för ett trygghetsboende ska det finnas möjlighet till detta i Huddinge. När nya bostadsområden växer fram ska kapacitetsstark kollektivtrafik och service som t ex närbutiker planeras in från början. På så sätt minskar bilberoendet, människors frihet ökar och förutsättningar för hållbara livsstilar skapas.

Skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek samt anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet måste byggas ut i takt med att Huddinge växer. Man ska kunna lita på att ens barn får plats på en skola eller förskola som inte ligger på andra sidan kommunen. Det behövs tydligt jämställdhetsfokus när det byggs nya anläggningar, exempelvis genom bättre badmöjligheter i form av en ny simhall. En ny simhall efterfrågas framför allt av unga tjejer men när Huddinge växer behöver även skolorna mer tid för simundervisningen.

Ett Huddinge att trivas i

Fler bostäder skapar bättre förutsättningar för kollektivtrafik och för närservice men det tar också ny mark i anspråk och ställer även högre krav på våra parker och vår närnatur. Därför behöver fler parker, lekparker, utegym, löpspår och andra mötesplatser i våra bostadsområden byggas. När dessa är på plats är det också viktigt att de sköts om och blir till de oaser som gör att Huddinge blir en trivsam kommun att växa upp och att bo i.

Fler arbetsplatser i Huddinge

För att Huddinge ska vara en attraktiv kommun även i framtiden är det viktigt att bygga samhällen och inte bara bostäder. Huddinge ska inte vara en kommun som pendlare lämnar på morgonen och återvänder till på eftermiddagen. Pendlarströmmarna ska gå åt båda hållen. Därför behövs fler arbetsplatser söder om stan. Flemingsberg har en unik position i södra Stockholm som ska tas tillvara. Här kan, med rätt förutsättningar, en kontorsmarknad etableras och många nya arbetstillfällen skapas. För att detta ska bli verklighet krävs långsiktighet och mod.

I Stockholmsregionen spenderar invånarna i genomsnitt 6,4 arbetsveckor om året till arbetspendling, fler dagar än den lagstadgade rätten till semester, och motsvarande 17 arbetsdagar spenderades i bilköer. Infrastrukturen måste byggas ut för att minska tiden för arbetspendling och köande.

Förtäta med förnuft

Folk som vill inreda sin vind, bygga en uthyrningslägenhet på sitt garage eller bygga ett Attefallshus i trädgården ska uppmuntras eftersom det innebär välkommen småskalig förtätning. Däremot blir det stora problem när villor rivs och ersätts av större hus med flera lägenheter mitt i villaområdena. Gator, parkeringar, vatten, avlopp och förskoleplatser är inte dimensionerade för den typen av förtätning och det är ofta ont om plats att bygga exempelvis en förskola på i dessa områden. Förtätning måste ske med förnuft och i första hand i kollektivtrafiknära lägen, inte mitt i Huddinges villaområden.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.