Huddinges kultur- och fritidsnämnd beslutade den 11 juni att genomföra en utredning om ny simhall i Huddinge kommun. Detta blir den första nya simhallen som byggs i Huddinge sedan 70-talet och utredningen ska bland annat titta på vilken typ av anläggning som ska byggas samt vem som ska äga och driva den.

När de nuvarande simhallarna byggdes för närmare 50 år sedan så hade Huddinge drygt 55 000 invånare. Idag är vi mer än dubbelt så många, anläggningarna börjar bli slitna och det är svårt att få tiderna att räcka till för både skolornas simundervisning och för föreningslivet. Det är dags att bygga ut kapaciteten, säger Bo Källström (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Utredningen, som ska vara klar nästa höst, ska bland annat titta på var en ny simhall ska placeras, vem som ska äga och sköta om hallen, vem som ska ansvara för verksamheten i hallen och vilken typ av anläggning det ska vara. Dessutom ska Huddingehallens återstående livslängd och ekonomiska konsekvenser av olika alternativa åtgärder utredas.

Det finns en mängd olika saker vi nu ska titta närmare på. Hur långa ska bassängerna vara? Ska det finnas hoppmöjligheter? Vilken typ av undervisningsbassänger ska finnas? Hur ska det se ut med café, relax-, bastu- och gymmöjligheter? Allt detta ska vi titta närmare på inför ett kommande beslut, säger Bo Källström (L).

 

I samband med detta ska vi även titta på hur vi kan samarbeta regionalt så att inte alla kommuner erbjuder exakt samma sak utan så att vi kompletterar varandra, säger Bo Källström (L).