Om Martina

Fotograf: Håkan Hildingsson

om_mig_2Namn: Martina Nyman

Förtroendeuppdrag:
– Ordförande, Styrelsen för Liberalerna Huddinge
– 1:e vice ordförande, Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden