Denna vecka börjar Huddinges grundskoleelever det här läsåret. För några elever är det första gången som de kliver innanför skolporten, för andra handlar det om att göra en sista ansträngning för att nå de resultat de strävar efter.

För liberalerna har skolfrågorna alltid varit högsta prioritet. Ett långsiktigt och envist arbete att höja skolresultaten har gett resultat. PISA-resultaten har för första gången börjat stiga. Vi nöjer oss dock inte med en förbättring. Svensk skola har fortsatt många utmaningar innan resultaten ligger i världsklass.

Skolorna i Huddinge ligger bra till i jämförelse med andra. Över tid förbättras skolresultaten, lärarnas löner ligger högt och skolornas ekonomiska resurser är över snittet för jämförbara kommuner.

Vi ska glädjas åt allt positivt som händer i Huddinges skolor men vi ska inte slå oss till ro. Fortfarande går allt för många ut med underkända betyg, fortfarande har killar lägre resultat och skillnaden både mellan och inom skolor är allt för stora.

Huddinge har jätteförutsättningar och nu gäller det att ta tillvara dem. Jag vill peka på tre viktiga områden:

  • Vi satsar avsevärda ekonomiska resurser på att lyfta skolor i så kallade ”utsatta områden”. Detta extra tillskott benämns ”socioekonomiska tilläggsbelopp”. Vi måste försäkra oss om att dessa tilläggsbelopp verkligen bidrar till bättre resultat och att de åtgärder som vidtas också ger resultat. Tillägget är just ett tillägg med specifikt syfte och inte en extra påfyllning i skolkassan.
  • Varför har en klass bättre resultat än en annan trots att de befinner sig inom samma väggar och har ekonomiska förutsättningar och en likartad klassammansättning? Vi måste bli bättre på att finna, förmedla och ta till oss metoder och arbetssätt som fungerar. I det här arbetet blir Huddinge kommuns pedagogiska plattform ett nyckelverktyg. Du kan läsa mer om den pedagogiska plattformen här.
  • Slutligen, det enskilt viktigaste för framgång i skolan är läraren. Vi må bygga aldrig så ståtliga skolor, utan innehåll är de bara tomma skal. Vi ska fortsätta att premiera skickliga lärare och vi ska förse dem med skickliga skolledare. Jag lovar att jag också ska försöka att hålla klåfingriga politikerkollegor borta från skolan så att lärare, rektorer och förvaltning kan ägna sig åt undervisning i stället för att tillfredsställa våra önskningar i stort och smått.

Bo Källström (L)
Vice ordförande i grundskolenämnden