Bussen bör även gå till Masmo så att man lätt kan nå tunnelbanan. En närbutik, fler mötesplatser, löpspår och utegym behövs också och gärna även en skatepark för områdets unga.

Vistaberg och Glömsta är ett bostadsområde under framväxt. Vår vision för området är att det ska fortsätta växa men då krävs det att vi bygger samhällen och inte bara bostäder. Det behövs till exempel ett närlivs i området så att det är lätt att handla kvällens middag på vägen hem från jobbet eller att ta cykeln för att köpa den där mjölken man glömde. Idag behöver man ta bilen till Huddinge centrum när det händer och det är varken bra för livspusslet eller miljön.

När Spårväg syd byggs kommer Glömstadalen få ett mycket bra läge och bör förtätas med mycket bostäder och ett stadsdelscentrum. Förtätning i Glömsta och Vistabergs villaområden ska ske med förnuft och i första hand i kollektivtrafiknära lägen. Folk som vill inreda sin vind, bygga en uthyrningslägenhet på sitt garage eller bygga ett Attefallshus i trädgården ska uppmuntras eftersom det innebär välkommen förtätning. Däremot blir det stora problem när villor rivs och ersätts av större hus med flera lägenheter mitt i villaområdena. Gator, parkeringar, vatten, avlopp och förskoleplatser är inte dimensionerade för den typen av förtätning. Det är ofta ont om plats för kommunala verksamheter i dessa områden. Därför kräver förtätning eftertanke.

 

Våra viktigaste förslag:

 

  • Säkra skolvägar med t ex fler digitala hastighetsskyltar.
  • Rusta upp Gamla Stockholmsvägen mellan Glömsta och Källbrink.
  • Fler mötesplatser i form av lekplatser, utegym och kanske en skatepark.
  • Bussen bör även gå till Masmo station så man lätt kan nå tunnelbanan.
  • Gör Flemingsberg till södra Stockholms kontorssäte. Arbetsplatser är prioriterade när den nya stadskärnan planeras.
  • Förhandla med landstinget om att tidigarelägga Spårväg syd.
  • Bygg Tvärförbindelse Södertörn nu!
  • Dags för en närbutik i området.
  • Bygg en ordentlig gång- och cykelväg längs med Glömstavägen i väntan på att detta blir en lokalgata (när Tvärförbindelse Södertörn öppnar).

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.