CENTRALA HUDDINGE:

Några av våra förslag:

 • Förtätning i centrala Huddinges villaområden, som t ex Balingsnäs, Sörskogen, Ängsnäs och Solgård ska ske med förnuft och i första hand i kollektivtrafiknära lägen. Folk som vill inreda sin vind, bygga en uthyrningslägenhet på sitt garage eller bygga ett Attefallshus i trädgården ska uppmuntras eftersom det innebär välkommen förtätning. Däremot blir det stora problem när villor rivs och ersätts av större hus med flera lägenheter mitt i villaområdena.
 • Bättre och fler cykelparkeringar vid pendeltåget.
 • Bättre cykelvägar genom och förbi Huddinge Centrum
 • Rusta upp Sjödalsparken och Fullerstaparken.
 • Förbättra trafiksäkerheten längs Lännavägen, framför allt vid skolor och där barn och unga rör sig för att ta sig till fritidsintressen

Läs mer om våra förslag för Centrala Huddinge 

Eller om du har fler liberala förslag för Centrala Huddinge? Då kan du kontakta oss.

 

FLEMINGSBERG:

Några av våra förslag:

 • Flemingsbergs akademiska profil bör stärkas med än mer internationellt samarbete så att exempelvis en framtida MIT-filial lockas hit.
 • Ge mer plats för polisutbildningen att växa när behov uppstår.
 • Idag är Flemingsberg dominerat av hyresrätter. Samtidigt efterfrågar många av de boende i området, studenter, forskare och andra fler bostadsrätter. För att öka valfriheten måste bostäder med fler upplåtelseformer byggas.
 • Med ett nytt resecentrum där spårväg syd, bussar, fjärrtåg, pendeltåg, biltrafik, och cyklister kan mötas så blir Flemingsberg en naturlig knutpunkt för både långa och korta resor för människor i hela södra Stockholm.
 • Från Flemingsberg kommer flera av dagens mest kända artister på hip-hopscenen. Drivkraften hos dessa och andra initiativ som  tex Ur dimman ska uppmuntras och uppmärksammas.

Läs mer om våra förslag för Flemingsberg 

Eller om du har fler liberala förslag för Flemingsberg? Då kan du kontakta oss.

 

LÄNNA:

Några av våra förslag:

 • I Länna är det villorna som utgör i princip samtlig bebyggelse och så ska det fortsätta vara även om inslag som exempelvis äldreboende och liknande är välkomna.
 • Länna handels- och arbetsplatsområde ska fortsätta att växa för fler arbetstillfällen.
 • Anlägg en upplyst promenad- och löpslinga längst Drevviken och in mot Mullängen.
 • Räta ut och bygg en gång- och cykelväg längs Lissmavägen.
 • Bevaka att buss 830 fortsatt går med tät trafikering.

Läs mer om våra förslag för Länna

Eller om du har fler liberala förslag för Länna? Då kan du kontakta oss.

 

SEGELTORP/KUNGENS KURVA:

Några av våra förslag:

 • Liberalernas framtidsvision för Segeltorp och Kungens kurva är att områdena på sikt växer ihop genom att bostadsbebyggelsen i de båda områdena möts. Kopplingar, såsom gång- och cykelbanor,  mellan Segeltorp och Kungens kurva behöver förbättras och kännas trygga.
 • Fler mötesplatser behövs, exempelvis utegym i anslutning till Gömmarens naturreservat och en park vid Långsjöns spets.
 • En återvinningsstation behövs i Kungens kurva så att det blir lätt och smidigt att slänga förpackningar i samband med veckohandlingen.
 • Belysningen behöver förbättras på flera platser i Segeltorp, exempelvis vid Vadarevägen och sjöns västra ände samt vid Sjöstigen och Skrakvägen.
 • Trafiksäkerheten behöver förbättras kring Segeltorpsskolan så att barnen kan passera Häradsvägen säkrare.

Läs mer om våra förslag för Segeltorp/Kungens kurva

Eller om du har fler liberala förslag för Segeltorp och Kungens kurva? Då kan du kontakta oss.

 

SKOGÅS:

Några av våra förslag:

 • Blandning av olika upplåtelseformer är viktigt och i Skogås centrum bör fler bostäder kunna byggas genom att bensinstation flyttas. Fler arbetsplatser bör etableras i Skogås inte minst i Entre Skogås med dess närhet till väg 73.
 • Utveckla Stortorpsparken.
 • Bygg en fritidsgård i Trångsund.
 • Fortsätt arbeta för en direktbuss till Gullmarsplan från Skogås och Trångsund.
 • Bygg en kickbike-bana på Nytorps mosse.

Läs mer om våra förslag för Skogås

Eller om du har fler liberala förslag för Skogås? Då kan du kontakta oss.

 

SNÄTTRINGE:

Några av våra förslag:

 • I Snättringe är det villor och radhus som utgör i princip samtlig bebyggelse och så ska det fortsätta vara även om inslag som exempelvis äldreboende och liknande är välkomna.
 • Arbeta för en bättre passning mellan bussar och pendeltåg.
 • Öppna Åleden för busstrafik för att avlasta Häradsvägen.
 • Bygg ut Utsäljeskolan med högstadium inklusive en fullstor idrottshall.
 • Förbättra trafiksäkerheten för barn som behöver korsa Häradsvägen för att komma till Snättringeskolan samt utmed Utsäljeleden.

Läs mer om våra förslag för Snättringe

Eller om du har fler liberala förslag för Snättringe? Då kan du kontakta oss.

 

STUVSTA:

Några av våra förslag:

 • Förtätning i Stuvstas villaområden ska ske med förnuft och i första hand i kollektivtrafiknära lägen. Folk som vill inreda sin vind, bygga en uthyrningslägenhet på sitt garage eller bygga ett Attefallshus i trädgården ska uppmuntras eftersom det innebär välkommen förtätning. Däremot blir det stora problem när villor rivs och ersätts av större hus med flera lägenheter mitt i villaområdena. Gator, parkeringar, vatten, avlopp och förskoleplatser är inte dimensionerade för den typen av förtätning.
 • Bygg en planskild korsning eller gångbro i korsningen Huddingevägen/Ågestavägen.
 • Bygg ett tillagningskök för Kungsklippeskolan.
 • Bygg en lekpark även i närheten av Myrängen/Högmora.
 • Stuvsta ska återfå antalet pendelavgångar så fort det är möjligt.

Läs mer om våra förslag för Stuvsta

Eller om du har fler liberala förslag för Stuvsta? Då kan du kontakta oss.

 

TRÅNGSUND:

Några av våra förslag:

 • Förtätning i Trångsunds villaområden ska ske med förnuft och i första hand i kollektivtrafiknära lägen. Folk som vill inreda sin vind, bygga en uthyrningslägenhet på sitt garage eller bygga ett Attefallshus i trädgården ska uppmuntras eftersom det innebär välkommen förtätning. Däremot blir det stora problem när villor rivs och ersätts av större hus med flera lägenheter mitt i villaområdena. Gator, parkeringar, vatten, avlopp och förskoleplatser är inte dimensionerade för den typen av förtätning.
 • Rusta upp Sjötorpsparken med utegym och aktiviteter för äldre barn.
 • För att underlätta för såväl hundägare som hundrädda bör en hundparkering finnas utanför Skogås centrum.
 • Fortsätt arbeta för en direktbuss till Gullmarsplan från Skogås och Trångsund.
 • Anlägg en upplyst promenad- och löpslinga längst Drevviken och in mot Mullängen.

Läs mer om våra förslag för Trångsund

Eller om du har fler liberala förslag för Trångsund? Då kan du kontakta oss.

 

VISTABERG/GLÖMSTA:

Några av våra förslag:

 • Vistaberg och Glömsta är ett bostadsområde under framväxt. Vår vision för området är att det ska fortsätta växa men då krävs det att vi bygger samhällen och inte bara bostäder. Det behövs till exempel ett  närlivs i området så att det är lätt att handla kvällens middag på vägen hem från jobbet eller att ta cykeln för att köpa den där mjölken man glömde. Idag behöver man ta bilen till Huddinge centrum när det händer och det är varken bra för livspusslet eller miljön.
 • Området behöver flera olika trafiksäkerhetsåtgäder, exempelvis ett övergångställe i korsningen Glömstavägen/Vasavägen.
 • Ett förbättrat vägunderhåll på Gamla Stockholmsvägen mellan Glömsta och Källbrink.
 • Fler mötesplatser i form av lekplatser och utegym.
 • Bygg en skatepark i Glömsta eller Vistaberg.

Läs mer om våra förslag för Vistaberg/Glömsta

Eller om du har fler liberala förslag för Vistaberg och Glömsta? Då kan du kontakta oss.

 

VÅRBY:

Några av våra förslag:

 • Vårby ligger naturskönt vid Mälaren och där finns en stor potential att utveckla sjönära attraktiva bostäder. Det ska upplevas som tryggt och säkert att röra sig i Vårby och kopplingen till Vårby Haga och Masmo ska stärkas genom ny bebyggelse. Fler ska få möjlighet att göra boendekarriär inom området genom att utbudet av bostadsrätter och äganderätter ökar.
 • Satsa på mer spontanidrott i Vårby.
 • Fritidsgården och skolan bör gemensamt hitta aktiviteter som attraherar Vårbys unga i åldern 10-12.
 • Fler trivselvärdar inom ramen för ”Tillsammans för orten”.
 • Språket är a och o för att kunna ta del av vårt samhälle och därför ska fler unga Vårbybor få förutsättningar att erövra svenskan. Berättarministeriet har framgångsrikt väckt barns intresse för svenska språket på flera ställen i landet och skulle även kunna göra detta för Huddinges barn och unga i samarbete med Barnkonsten.

Läs mer om våra förslag för Vårby

Eller om du har fler liberala förslag för Vårby? Då kan du kontakta oss.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.