Kungens kurva ska även fortsatt vara ett av Nordens största handelsområden men ytan ska användas mer effektivt och göra plats åt bostäder och fler upplevelser. Närheten till Gömmarens naturreservat är en stor tillgång, inte minst för framtida bostäder.

Samtidigt som Kungens kurva förtätas behöver även Segeltorp utvecklas med ett fräschare och mer välkomnande centrum. Tack vare Spårväg syd kommer Segeltorp äntligen kunna få ett livskraftigt centrum vid den nya stationen.  På sikt bör industriområdet ersättas med bostadsbebyggelse med affärslokaler i bottenplan och ett centrum växa fram kring den framtida spårstationen.

Fler mötesplatser behövs, exempelvis ett utegym i anslutning till Gömmarens naturreservat och en park vid Långsjöns spets.

Förtätning i Segeltorps villaområden ska ske med förnuft och i första hand i kollektivtrafiknära lägen. Folk som vill inreda sin vind, bygga en uthyrningslägenhet på sitt garage eller bygga ett Attefallshus i trädgården ska uppmuntras eftersom det innebär välkommen förtätning. Däremot blir det stora problem när villor rivs och ersätts av större hus med flera lägenheter mitt i villaområdena. Gator, parkeringar, vatten, avlopp och förskoleplatser är inte dimensionerade för den typen av förtätning. Det är dessutom ofta ont om plats för kommunala verksamheter i dessa områden. Därför kräver förtätning eftertanke.

Förskolor och skolor måste prioriteras. För att göra vardagen enklare för Segeltorpsborna vill vi att trafiksäkerheten vid våra skolor förbättras. En återvinningsstation ska finnas i Kungens kurva och belysningen ska ses över för ökad trygghet.

För att avlasta Häradsvägen och göra det enklare att ta sig till Huddinge C, Gömmarens naturreservat och Kungens kurva bör en elbusslinje ges möjlighet att gå på brandgatan som går från Ryttarhalsvägen till Åvägen, den så kallade Åleden.

Våra viktigaste förslag:

 

  • Fler mötesplatser behövs, exempelvis utegym i anslutning till Gömmarens naturreservat och en park vid Långsjöns spets.
  • Återvinningsstation i Kungens kurva.
  • Belysning behöver förbättras på flera platser exempelvis vid Vadarevägen och sjöns västra ände och vid Sjöstigen och Skrakvägen.
  • Trafiksäkerheten behöver förbättras kring Segeltorpsskolan så att barnen kan passera Häradsvägen säkrare.
  • Kopplingar med gång och cykel mot Stockholm behöver förbättras.
  • Öppna Åleden för en smart elbuss för att avlasta Häradsvägen.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.